Odcisk

ELLA Juwelen GmbH
Adres administracyjny:
Ignaz-Köckstraße 1 Top 8A
1210 Wiedeń - Austria

Telefon: +43 1 2706519
Faks: +43 1 270651989
E-mail: support@ella-juwelen.com

Adres zwrotny:
ELLA GmbH
Ignaz-Köckstraße 1 Top 8A
1210 Wiedeń - Austria

Sąd gospodarczy: Landesgericht Korneuburg
Numer firmy: FN 306050z

Siedziba: ELLA Juwelen GmbH

Reprezentowany przez:
Managera Manuela Schlosser

Feldgasse 28-30
2201 Gerasdorf
Austria
Przedmiot firmy: Internetowy i stacjonarny handel biżuterią, zegarkami, torebkami i sunglazami

Identyfikator VAT:
Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27a ustawy o podatku obrotowym:
ATU63936147

członek Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej i Wiedeńskiej Izby Handlowej, Dolna Austria
Gewerbeordnung: www.risbka.gv.at

Organ / organ handlowy:
Magistratische Bezirksamt for 2./21. Okręg Wiedeń, Komisja Okręgowa Wiedeń-Umgebung

Cel biznesowy:

Aukcje, sklepy handlowe i lombardowe, wycena i przechowywanie

Wyłączenie odpowiedzialności - informacja prawna

§ 1 Ograniczenie odpowiedzialności
Treści tej witryny są tworzone z najwyższą starannością. Jednak dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność udostępnianych treści. Korzystanie z zawartości strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Wkłady oznaczone imieniem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Przy zwykłym korzystaniu ze strony internetowej dostawcy nie powstaje stosunek umowny między użytkownikiem a dostawcą.

§ 2 Linki zewnętrzne
Ta strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Za te witryny odpowiadają operatorzy. Dostawca sprawdził zawartość zewnętrzną przy początkowym łączeniu linków zewnętrznych w celu ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek naruszenia prawa. W tym czasie nie stwierdzono żadnych naruszeń. Dostawca nie ma wpływu na bieżący i przyszły wygląd i treść połączonych stron. Ustawienie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​dostawca akceptuje treści znajdujące się za linkiem lub odnośnikiem. Stała kontrola linków zewnętrznych nie jest uzasadniona dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jednak w przypadku naruszeń prawa takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

§ 3 Prawa autorskie i dodatkowe prawa autorskie
Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i dodatkowym prawom autorskim. Każde użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. Dotyczy to w szczególności powielania, przetwarzania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub reprodukcji treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Nieuprawnione powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i plików do pobrania do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Prezentacja tej witryny w ramkach zewnętrznych jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

§ 4 Specjalne warunki użytkowania
O ile specjalne warunki do indywidualnego korzystania z tej witryny odbiegają od wyżej wymienionych punktów, należy to wyraźnie zaznaczyć w odpowiednim miejscu. W takim przypadku szczególne warunki użytkowania obowiązują w każdym indywidualnym przypadku.


Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS). Platformę można znaleźć na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich (ustawa o rozstrzyganiu sporów konsumenckich - VSBG): ELLA Juwelen GmbH nie uczestniczy w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed arbitrażem konsumenckim.