Polityka prywatności

Jak dotąd Jeśli poniżej nie podano żadnych innych informacji, podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo ani na podstawie umowy, ani wymagane do zawarcia umowy. Nie musisz podawać danych. Brak rezerwowania nie ma żadnych konsekwencji. Dotyczy to tylko sytuacji, gdy podczas kolejnych operacji przetwarzania nie zostaną podane żadne inne informacje.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera
Możesz odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania danych osobowych. Przy każdym dostępie do naszej strony internetowej dane użytkownika są przesyłane przez przeglądarkę internetową i przechowywane w danych dziennika (pliki dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskano dostęp, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych oraz dostawcę żądającego. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania naszej strony internetowej i ulepszenia naszej oferty. Nie można powiązać tych danych z konkretną osobą.

Gromadzenie i przetwarzanie przy użyciu formularza kontaktowego
Podczas korzystania z formularza kontaktowego zbieramy Twoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) tylko w zakresie, który podałeś. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu. Przesyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesyłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. DSGVO za twoją zgodą.
Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody na cofnięcie. Używamy Twojego adresu e-mail tylko do przetworzenia Twojego żądania. Twoje dane zostaną następnie usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

Korzystanie z Google reCAPTCHA
Korzystamy z usługi reCAPTCHA dostarczonej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Zapytanie ma na celu rozróżnienie, czy dane wejściowe są przetwarzane przez człowieka, czy zautomatyzowane. Zapytanie obejmuje wysłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google dla usługi reCAPTCHA do Google. W tym celu Twoje dane zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. Twój adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej witryny, aby ocenić korzystanie z tej usługi. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę w ramach reCaptcha nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. W razie potrzeby Twoje dane zostaną również przesłane do USA. Przekazywanie danych do USA obejmuje decyzję Komisji w sprawie wystarczalności, Tarczy Prywatności. Google uczestniczy w „Tarczy prywatności” i przesłał specyfikacje. Naciskając zapytanie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. DSGVO za twoją zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody na cofnięcie.
Aby uzyskać więcej informacji o Google reCAPTCHA i powiązanej polityce prywatności, zobacz: https: // www.google.com/privacy/ads/

Konto klienta
Podczas otwierania konta klienta zbieramy dane osobowe w zakresie tam określonym. Przetwarzanie danych ma na celu poprawę jakości zakupów i uproszczenie przetwarzania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. DSGVO za twoją zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody na odwołanie. Twoje konto zostanie następnie usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w zamówieniach
Kiedy zamawiając, zbieramy i wykorzystujemy twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim robi to w celu realizacji i przetwarzania twojego zamówienia oraz przetwarzania twoich żądań. Podanie danych jest wymagane do zawarcia umowy. Brak rezerw oznacza, że ​​nie można zawrzeć umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO i jest zobowiązany do wykonania umowy z tobą. Przekazywanie danych stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody nie jest. Wyłączeni są z tego tylko nasi partnerzy serwisowi, których potrzebujemy do przetworzenia stosunku umownego lub usługodawców, z których korzystamy w kontekście realizacji zamówienia. Oprócz odbiorców wymienionych w odpowiednich klauzulach niniejszej polityki prywatności są to na przykład odbiorcy następujących kategorii: dostawcy usług spedycyjnych, dostawcy usług płatniczych, dostawcy usług zarządzania towarami, dostawcy usług przetwarzania zamówień, dostawcy hostingu, IT usługodawcy i detaliści dropshipping. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Ilość transmisji danych jest ograniczona do minimum.

Używamy twoich danych do realizacji i przetwarzania twoich zamówień oraz do płatności. Przekazujemy dane tylko stronom trzecim, o ile jest to konieczne do wykonania tych zadań, na przykład naszym partnerom logistycznym w celu dostarczenia zamówienia. Dane przekazywane stronom trzecim są przez nich wykorzystywane wyłącznie do wypełniania obowiązków spoczywających na nich w ramach realizacji umowy.

Jeśli wybrałeś „zakup na konto” jako metodę płatności, pracujemy nad przetwarzaniem płatności z payolution GmbH, Wiedeń („payolution”) jako płatności usługodawcę, a także sieć Prywat-Bank 1891 AG, ​​Monachium („Sieć Prywat-Bank”) jako bank uczestniczący razem. Następuje przeniesienie naszego dotychczasowego roszczenia dotyczącego ceny zakupu do Net-m Privatbank. Przekazujemy Twoje dane do Payolution i Net-m-Privatbank, o ile jest to konieczne do rozliczenia płatności, a także cesji i dochodzenia roszczenia przez prywatny bank Net-m.

Ponieważ dokonujemy zaliczki przy użyciu metody płatności „zakup na konto”, zastrzegamy sobie prawo do przesłania twoich danych do następujących agencji informacji kredytowej („Kredyt” Biura ”), w celu uzyskania informacji i informacji kredytowych na podstawie procedur matematyczno-statystycznych dotyczących Ciebie oraz - jeśli jest to konieczne w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, a Twoje uzasadnione obawy nie zostaną naruszone - poinformuj biura kredytowe o zachowaniach pozaumownych ( np. nadużycie karty, kwota roszczenia). Biura kredytowe przechowują dane w celu zapewnienia spółkom powiązanym informacji służących do oceny wiarygodności kredytowej klientów i udostępniają takie dane jedynie swoim partnerom umownym, o ile w wiarygodny sposób wykazują uzasadniony interes w przekazywaniu danych; dane są wykorzystywane wyłącznie w tym celu.

 • Deltavista GmbH, Diefenbachgasse 35, A-1150 Vienna
 • Deltavista GmbH, Freisinger Landstrasse 74, D-80939 Munich
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden
 • KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, A-1120 Vienna
 • Bürgel Business Information GmbH & amp; amp; Co. KG, Gasstraße 18, D-22761 Hamburg
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, D-41460 Neuss
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, D-76532 Baden-Baden
 • Orell Füssli Business Information Ltd., Hagenholzstrasse 81, CH-8050 Zurich
 • ProfileAddress Direct Marketing GmbH, Altmannsdorfer Strasse 311, A-1230 Wiedeń

  System oceny pieczęci nabywcy
  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy system oceny pieczęci nabywcy eKomi Ltd (Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Niemcy) . Po złożeniu zamówienia chcielibyśmy poprosić Cię o ocenę zakupu u nas i komentarz. W tym celu skontaktujemy się z Tobą w ramach umowy, w ramach której korzystamy z systemu technicznego dostawcy narzędzia do oceny pieczęci kupującego w kontekście przetwarzania umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w prawdziwych, zweryfikowanych ocenach naszych usług. Z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się im na podstawie art. 6 (1) lit. f Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o DSGVO poprzez powiadomienie nas. Twój adres e-mail zostanie wykorzystany wyłącznie w tym celu, w szczególności nie w celu dalszej reklamy i nie będzie przekazywany innym stronom trzecim. Dane osobowe przechowywane w ten sposób w systemie technicznym narzędzia do oceny pieczęci kupującego zostaną usunięte 3 miesiące po dostawie towarów zgłoszonych do oceny.

  Używanie adresu e-mail do wysyłania biuletynów
  Używamy Twojego adresu e-mail do wysyłania biuletynów, do własnych reklam cele, chyba że wyraźnie wyraziłeś na to zgodę, niezależnie od umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. DSGVO za twoją zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie Twojej zgody aż do odwołania. Możesz zrezygnować z newslettera w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku w newsletterze lub powiadamiając nas. Twój adres e-mail zostanie następnie usunięty z listy mailingowej.

  Udostępnij adres e-mail firmom przewozowym, aby uzyskać informacje o statusie wysyłki
  Prześlemy Twój adres e-mail w ramach umowy z firmą transportową, jeśli wyraźnie zgodziłeś się na to w procesie zamawiania. Celem ujawnienia jest poinformowanie Cię pocztą elektroniczną o stanie dostawy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. DSGVO za twoją zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas lub przewoźnika bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie Twojej zgody do odwołania.

  Wykorzystanie danych osobowych przy wyborze Klarna jako metody płatności
  Jeśli wybrałeś Fakturę Klarna i / lub raty Klarna kupując jako opcję płatności, wyraziłeś zgodę na następujące dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, płeć, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, a także dane niezbędne do rozliczenia zakup faktury niezbędnej do rozliczenia zakupu faktury oraz kontrola tożsamości i zdolności kredytowej w związku z zamówieniem, takie jak liczba artykułów, numer pozycji, kwota faktury i podatki w procentach, zebrane i przekazane do Klarna mają uśrednione. Przetwarzanie danych służy celowi oferty metod zakupu zakupu faktury i zakupu na raty, a także niezbędnej kontroli kredytowej. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. DSGVO za twoją zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody aż do odwołania.
  Przekazywanie tych danych odbywa się, dzięki czemu Klarna może przetworzyć Twój zakup z wymaganym fakturowaniem. Utwórz fakturę i sprawdź tożsamość i sprawdzenie wiarygodności kredytowej. Klarna potrzebuje danych osobowych kupującego, aby uzyskać informacje od biur informacji kredytowej na potrzeby kontroli tożsamości i kontroli kredytowej. W Niemczech mogą to być następujące agencje informacji kredytowej:
  - Schufa Holding AG, Kormoranweg 5, 65203 Wiesbaden
  - Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & amp; amp; Co. KG, Postfach 5001 66, 22701 Hamburg
  - Creditreform Bremen Seddig KG, Contrescarpe 17, 28203 Bremen, Niemcy
  - infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden.
  W ramach weryfikacji adresu Klarna zbiera i wykorzystuje decyzję o ustanowieniu, wdrożeniu lub rozwiązaniu stosunku umownego, a także informacje na temat wcześniejszej historii płatności nabywcy i wartości prawdopodobieństwa tego zachowania w przyszłości . Klarna oblicza te wyniki w oparciu o uznaną naukowo procedurę matematyczno-statystyczną. Klarna wykorzysta również twoje dane adresowe. Jeśli z tych obliczeń wynika, że ​​twoja zdolność kredytowa nie jest spełniona, Klarna poinformuje cię natychmiast.

  Cofnięcie wykorzystania danych osobowych w związku z Klarna
  1. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych w Klarna. Jednak Klarna może nadal być uprawniona do przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, o ile jest to konieczne do umownego rozliczenia płatności przez Klarnas Services, jest wymagane przez prawo lub jest wymagane przez sąd lub organ.
  2 Oczywiście zawsze możesz uzyskać informacje o danych osobowych przechowywanych przez Klarnę. Prawo to gwarantuje federalna ustawa o ochronie danych. Jeśli jako kupujący zechcesz to zrobić lub jeśli chcesz, aby Klarna informowała o zmianach dotyczących przechowywanych danych, możesz skontaktować się z datenschutz@klarna.de.

  Korzystanie z PayPal
  Wszystkie transakcje PayPal podlegają Polityce prywatności PayPal. Można je znaleźć na https : //www.paypal.com.com / DE / webapps / mpp / ua / privacy-prev? locale.x = en_US


  Pliki cookie
  Nasza strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu witryny. Używamy plików cookie, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Ponadto pliki cookie pozwalają naszym systemom rozpoznać Twoją przeglądarkę nawet po zmianie strony i oferują usługi. Niektóre funkcje naszej witryny internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Wymagają one rozpoznania przeglądarki nawet po rozbiciu strony.

  Używamy również plików cookie na naszej stronie internetowej Celem jest analiza zachowania użytkowników odwiedzających naszą stronę podczas przeglądania.

  Używamy również plików cookie do tego celu, a odwiedzających witrynę dla innych Aby adresować strony internetowe za pomocą ukierunkowanych reklam opartych na zainteresowaniach.

  Przetwarzanie odbywa się zgodnie z § 15 ust. 3 TMG i art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w wyżej wymienionych celach.
  Dane zbierane w ten sposób zostaną pseudonimizowane za pomocą technicznych środków ostrożności. Przypisanie danych Twojej osobie nie jest już zatem możliwe. Dane nie będą przechowywane przez Ciebie wraz z innymi danymi osobowymi.
  Masz prawo z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji w dowolnym momencie na podstawie art. 6 (1) f DSGVO Przetwarzanie danych osobowych.
  Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze. Dlatego masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie i przesyłanie zawartych w nich danych. Już zapisane pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.
  Poniżej możesz dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookie w najważniejszych przeglądarkach (w tym dezaktywować):
  Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/ answer / 61416? hl = DE
  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-release- andreject
  Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

  Korzystanie z Google Analytics
  Korzystamy z usługi analizy internetowej Google Analytics świadczonej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;„ Google ”). Celem przetwarzania danych jest analiza tej strony internetowej i jej odwiedzających. W tym celu Google wykorzysta informacje uzyskane w imieniu operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu operatorowi strony. Adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z żadnymi innymi danymi dostarczonymi przez Google.
  Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które pozwalają analizować korzystanie z witryny przez Ciebie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja adresu IP jest aktywowana na tej stronie. Spowoduje to obcięcie adresu IP przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych stronach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Twoje dane mogą być przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie wystarczalności w przypadku przekazywania danych do USA. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego zainteresowania opartym na potrzebach i ukierunkowanym projektowaniem strony internetowej. Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie na podstawie art. 6 (1) f DSGVO.
  Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Możesz także zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google i przetwarzaniem tych danych przez Google, używając wtyczki przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem. Pobierz i zainstaluj [ https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout? hl = de code]. Aby zapobiec śledzeniu Google Analytics na różnych urządzeniach, możesz ustawić plik cookie rezygnacji. Pliki cookie rezygnacji uniemożliwiają przyszłe gromadzenie danych podczas odwiedzania tej witryny. Musisz zrezygnować ze wszystkich systemów i urządzeń używanych do jego działania. Jeśli klikniesz tutaj, zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji: Wyłącz Google Analytics .
  Więcej informacji na temat warunków Korzystanie i prywatność, odwiedź https://www.google.com/analytics/terms/en .html lub na stronie https://www.google.com/intl/en/ zasady / .

  Korzystanie z remarketingu Google lub funkcji „Like Audiences”.
  Korzystamy z remarketingu Google lub funkcji „Like Audiences” na naszej stronie internetowej Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Ta funkcja służy do analizy zachowania i zainteresowań odwiedzających.
  Google wykorzystuje pliki cookie do przeprowadzania analizy użytkowania strony internetowej, która stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie służą do rejestrowania wizyt na stronie i anonimowych danych na temat korzystania z witryny. Nie ma przechowywania danych osobowych odwiedzających witrynę. Jeśli odwiedzisz inną witrynę w sieci reklamowej Google, zobaczysz reklamy, które mogą zawierać wcześniej oglądane obszary produktów i informacji.
  Twoje dane mogą być również przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie wystarczalności w przypadku przeniesień do USA.
  Przetwarzanie oparte jest na art. 6 (1) lit. f DSGVO uzasadnionego interesu w kierowaniu odwiedzających stronę internetową poprzez reklamę poprzez wyświetlanie spersonalizowanych, opartych na zainteresowaniach reklam reklamowych odwiedzającym stronę internetową dostawcy podczas odwiedzania innych witryn w sieci reklamowej Google.
  Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Ciebie zgodnie z art. 6 (1) f DSGVO.
  Możesz trwale wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując dostępną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=pl
  Możesz także wyłączyć korzystanie z plików cookie innych firm poprzez: strona dezaktywacji reklamy sieciowej Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/ options / oraz dodatkowe informacje na temat Google Remarketing i powiązaną politykę prywatności można znaleźć na stronie: https : //www.google.com/privacy/ads/

  Użycie Śledzenie konwersji Google AdWords
  Korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google AdWords” na naszej stronie internetowej iw tym kontekście tra tra Cking (ocena wizyty). Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google plik cookie śledzenia konwersji zostanie umieszczony na Twoim komputerze. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają danych osobowych i dlatego nie służą do osobistej identyfikacji. Jeśli odwiedzasz niektóre strony w naszej witrynie, a plik cookie nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Dlatego nie ma możliwości śledzenia plików cookie na stronach internetowych reklamodawców.
  Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji. Oto łączna liczba użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę tagu śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w ukierunkowanej reklamie oraz analiza efektu i skuteczności tej reklamy.
  Masz prawo do uzasadnienia wynikającego z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie, zgodnie z art. 6 (1) W przypadku przetwarzania opartego na DSGVO, możesz sprzeciwić się wszelkim związanym z nim danych osobowych.
  Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne oprogramowania przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Nie będziesz uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.
  Ponadto możesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklamowych Google. Aby uzyskać instrukcje, zobacz https://support.google.com/ ads / answer / 2662922? Hl = DE Ponadto możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie stron trzecich, wybierając stronę dezaktywacji Network Advertising Initiative pod adresem Korzystanie z Facebooka Remarketing
  Korzystamy z funkcji remarketingowej „Custom Audiences” na naszej stronie internetowej Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Ta funkcja służy do kierowania reklam do odwiedzających strona celowo z reklamami opartymi na zainteresowaniach w sieci społecznościowej Facebook.
  W tym celu na stronie internetowej został zaimplementowany tag remarketingowy Facebook. Za pomocą tego tagu zostanie utworzony bezpośredni link do serwerów Facebooka podczas wizyty na stronie. być przesyłane do serwera Facebook, który z naszych stron odwiedziłeś. Facebook przypisuje te informacje do twojego osobistego konta użytkownika Facebook. Kiedy odwiedzasz portal społecznościowy Facebook, zobaczysz spersonalizowane, oparte na zainteresowaniach reklamy na Facebooku. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu w wyżej wymienionym celu.
  Masz prawo, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji, w dowolnym momencie skorzystać z tego przetwarzania na podstawie art. 6 (1) f DSGVO Możesz zrezygnować z danych osobowych.
  Możesz wyłączyć funkcję remarketingu niestandardowych odbiorców
  tutaj .
  Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, o twoich prawach i sposobach ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/ code.

  Korzystanie z YouTube
  Korzystamy z funkcji osadzania YouTube LLC w naszych stronie internetowej. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, „YouTube”).
  YouTube jest podmiotem stowarzyszonym z Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
  Ta funkcja wyświetla filmy zdeponowane w YouTube w ramce iframe na stronie internetowej. Opcja „Rozszerzony tryb prywatności” jest aktywowana. W rezultacie YouTube nie przechowuje żadnych informacji o użytkownikach witryny. Tylko podczas oglądania wideo informacje o nim są przesyłane do YouTube i przechowywane w nim.
  Aby uzyskać więcej informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube i Google, o twoich prawach i sposobie ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności YouTube ( https://www.youtube.com/t/privacy ).
  Korzystanie z Hotjar
  Ta strona korzysta z Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz w celu optymalizacji oferty na tej stronie. Korzystając z technologii Hotjar, lepiej rozumiemy doświadczenia naszych użytkowników (np. Ile czasu użytkownicy spędzają na których stronach, które linki klikają, co lubią, a czego nie lubią itp.), Co pomaga nam przekazywać opinie do naszych użytkowników wyrównaj. Hotjar wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania informacji o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń (w szczególności adres IP urządzenia (zarejestrowany i przechowywany tylko w formie anonimowej), rozmiar ekranu, unikalne identyfikatory urządzenia, informacje o używanym urządzeniu przeglądarka, lokalizacja (tylko kraj), preferowany język wyświetlania naszej strony internetowej). Hotjar przechowuje te informacje w pseudonimowym profilu użytkownika. Informacje te nie są wykorzystywane przez Hotjar ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników, ani nie są łączone z innymi danymi o poszczególnych użytkownikach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Hotjar tutaj . Możesz sprzeciwić się przechowywaniu profilu użytkownika i informacji o Twojej wizycie na naszej stronie przez Hotjar oraz ustawieniu plików cookie Hotjar Tracking na innych stronach internetowych, jeśli masz to link rezygnacji .
  Korzystanie z Google Maps
  Używamy Google Inc. Mapy są dostępne na naszej stronie internetowej (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone; „Google”).
  Ta funkcja umożliwia wizualne wyświetlanie informacji geograficznych i interaktywnych map.
  Google robi to, wywołując strony w zintegrowanych mapach Google Maps, a także gromadzi dane osób odwiedzających strony, przetwarzane i wykorzystywane. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć w Polityce prywatności Google pod adresem https: //www.google.com / privacypolicy.html. Tam też możesz zmienić ustawienia w centrum prywatności, aby móc zarządzać i chronić swoje dane przetwarzane przez Google.
  Twoje dane mogą być również przesyłane do Stanów Zjednoczonych. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie wystarczalności w przypadku przekazywania danych do USA. Masz prawo, z przyczyn wynikających z konkretnej sytuacji, w dowolnym momencie na podstawie art. 6 (1) f RODO Przetwarzanie danych osobowych.
  Aby to zrobić, musisz wyłączyć JavaScript w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny, takich jak interaktywne wyświetlanie map.

  Czas przechowywania
  Po zakończeniu umowy dane będą przechowywane przez okres gwarancji, a następnie , biorąc pod uwagę prawne, zwłaszcza podatkowe i handlowe okresy przechowywania, a następnie usuwane po terminie, chyba że wyrazisz zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.

  Prawa osoby, której dane dotyczą
  Masz prawo do następujących praw wynikających z art. 15–20 DSGVO, jeżeli spełnione są warunki prawne: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych / & gt; Ponadto zgodnie z art. 21 (1) RODO, przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 RODO oraz do przetwarzania w celu wysyłki bezpośredniej.

  Skontaktuj się z nami na żądanie. Dane kontaktowe znajdują się w naszej publikacji.

  Masz organ nadzorczy
  masz zgodnie z art. 77 RODO, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem.

  ostatnia aktualizacja: 25/04/2018